Laboratoriniai gruntų analizės kursai

STR 1.04.02:2011 Reglamento Pakeitimai - Geologiniai Tyrimai

Gruntų tyrimų laboratorijos mokymai

Nuo 2022-06-15 įsigaliojo Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" pakeitimai (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-760). Vadovaujantis STR‘o 99 straipsnio „Gruntų, uolienų ir požeminio vandens laboratorinius tyrimus ir bandymus, korodavimo agresyvumo įvertinimus nuo 2025 m. sausio 1 d. gali atlikti laboratorijos, turinčios akreditavimo dokumentus atlikti šiuos tyrimus“.

UAB „Sertika“ kviečia suinteresuotus asmenis (gruntų tyrimų laboratorijos atstovus, laboratorijos vadovus, būsimus atsakingus asmenis ir kitus susidomėjusius) į mokymus dėl vadybos sistemos, veikiančios pagal ISO/IEC 17000 šeimos standartą (t.y. LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017) General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017) EN ISO/IEC 17025:2017), sukūrimo, diegimo, priežiūros ir akreditavimo temomis.

Mokymų metu aptarsime pagrindinius vadybos sistemos kūrimo etapus:

  • Akreditavimo srities nustatymas, taikomų reikalavimų nustatymas –  nuo ko pradėti?
  • Esamos padėties analizė įmonėje – kaip tai atlikti?
  • Vadybos sistemos diegimo planas – kaip tinkamai paskirstyti laiko ir atsakomybių resursus;
  • Dokumentacijos (vadybinės ir techninės) parengimas – kokie laukia iššūkiai?
  • Įrangos įgijimas;
  • Techninių reikalavimų įgyvendinimas – nuo ko pradėti ir kada yra pakankama?
  • Palyginamieji tyrimai (bandymai);
  • Darbuotojų mokymai;
  • Vidaus auditas, vertinamoji analizė – kokia audito atrankos metodika, periodiškumas, nešališkumas ir kiti klausimai.

Turite klausimų dėl mokymų? Pažintį pradedame Jums patogiu būdu: 

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas