LST EN 15224 auditas, sertifikavimas, priežiūra

Kaip sertifikuoti EN 15224 Kokybės vadybos sistemą

Kur rasti oficialų standarto LST EN 15224 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
LST EN 15224:2017 Kokybės vadybos sistemos - EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai.
EN 15224:2016 Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare.

Trumpai apie LST EN 15224

Tai yra specialus kokybės vadybos sistemos standartas, skirtas sveikatos priežiūros organizacijoms. Į šį standartą įtraukti standarto ISO 9001:2015 reikalavimai. Tai yra savarankiškas standartas ir jį galima naudoti sertifikuojant sveikatos priežiūros organizacijas. Šiame standarte pateikti ISO 9001:2015 reikalavimai, papildomai juos aiškinant sveikatos priežiūros kontekste ir papildant su sveikatos priežiūra susijusiais reikalavimais. Reikalavimai papildyti ir paaiškinti atsižvelgiant į savitą sveikatos priežiūros kontekstą. Standarte taip pat pateikti reikalavimai, susiję su klinikinės rizikos valdymu visos planavimo, vykdymo ir kontrolės procesų trukmės metu.

LST EN 15224 tikslas

Sveikatos priežiūros įstaigos paslaugoms keliami reikalavimai ir  veiklos procesų standartizavimas tam, kad juos rezultatyviai ir efektyviai įgyvendinti. Šiame Europos standarte atkreiptas dėmesys į klinikinių procesų reikalavimus. Organizacijos, kuriose taip pat vykdomi tyrimo ir (arba) mokymo procesai, savo kokybės vadybos sistemoje, jei tinka, galėtų taikyti šio Europos standarto reikalavimus. Taip pat šiame Europos standarte pagrindinis dėmesys skiriamas klinikiniams procesams ir jų rizikos valdymui, kad būtų skatinama geros kokybės sveikatos priežiūra.

LST EN 15224 vertė

Organizacijos, kuri įgyvendina kokybės vadybos sistemą pagal tarptautinių standartų reikalavimus, privalumai:
 • vyksta sisteminis organizacijos veiklos procesų planavimas, vykdymas, kontrolė, gerinimas;
 • gerėja procesų ir paslaugų kokybė;
 • aiškiai apibrėžtos pareigos ir įgaliojimai, jie yra žinomi, suprantami ir juos norima ir gebama atlikti organizacijos komandoje; darbuotojai geriau atlieka savo funkcijas;
 • atliekamas rizikų vertinimas.
Įdiegus vadybos sistemą pagal minėto standarto reikalavimus ir ją sertifikavus, sveikatos priežiūros įstaigos deklaruoja savo klientams (pacientas), kad jų teikiamos paslaugos yra grindžiamos aukštais įsipareigojimais.

LST EN 15224 ir integruota vadybos sistema

Į šią kokybės vadybos sistemą neįtraukti reikalavimai, susiję su aplinkos apsaugos vadyba. Todėl patartina, kad organizacijos, taikančios vadybos sistemą, taip pat vykdytų aplinkos apsaugos vadybą (pagal ISO 14001 standarto reikalavimus).
Šis standartas yra kokybės vadybos sistemos standartas ir gali būti taikomas kartu su kitais standartais, pvz. LST EN ISO 27799:2016 Sveikatos informatika. Informacijos saugumo valdymas sveikatos priežiūros srityje, taikant ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2016).
A

Kaip SERTIKA vykdo vadybos sistemų sertifikavimo veiklą

Plačiau apie  UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą pateikiama dokumente „Vadybos sistemų sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuostatai“ (čia) ir skiltyje „Aktualūs klausimai“ (čia).

Turite klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Pažintį galime pradėti Jums patogiu būdu:

Kad galėtume pateikti pasiūlymą  dėl sertifikavimo, reikalinga pradinė informacija paraiškai susipildyti:

 1. Kokio standarto sertifikavimo pageidaujate?
 2. Ar esate įsidiegę pageidaujamo standarto sistemą ? Jei ne -  kada planuojate tai padaryti ? 
 3. Kokias paslaugas ar produktų gamybą norite sertifikuoti?
 4. Kiek žmonių dirba jūsų įmonėje?
 5. Ar turite padalinių ir kur jie yra?
 6. Kurioje Lietuvos vietoje yra jūsų ofisas?
 7. Per kiek laiko ir kada pageidaujate SERTIKA auditavimo ir atitikties vertinimo rezultatų ?

Kaip sužinoti, ar sertifikatas galioja?

SERTIKA informaciją apie klientų sertifikatų galiojimą kaupia Sertifikatų registre.
Jei norite sužinoti sertifikato galiojimo statusą, rašykite elektroniniu adresu: sertika@sertika.lt 
Informacija dėl sertifikatų galiojimo statuso teikiama raštu.

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas