EN 15224 auditas, sertifikavimas, priežiūra

Kaip sertifikuoti LST EN 15224 Kokybės vadybos sistemą

Kur rasti oficialų standarto LST EN 15224 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

 • Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
 • LST EN 15224:2017 Kokybės vadybos sistemos - EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai.
 • EN 15224:2016 Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare.

LST EN 15224 standarto apžvalga

LST EN 15224 yra Europos standartas, skirtas kokybės valdymo sistemoms sveikatos priežiūros sektoriuje.Šis standartas apima: paciento saugą, paslaugų kokybę, rizikos valdymą, paslaugų teikimo procesų efektyvumą ir nuolatinį tobulinimą. LST EN 15224 standartas yra svarbus įrankis sveikatos priežiūros įstaigoms, siekiančioms užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir efektyvumą, taip pat skatinantis skaidrumą ir pasitikėjimą tarp pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų.

Sertika paslaugų pristatymas

Sertifikavimo procedūros atliekamos vadovaujantis pagrindiniu modeliu:

Sertifikavimo audito veiksmai

Sertifikavimo nauda įmonei

LST EN 15224 sertifikavimas suteikia įmonei tokius privalumus kaip:

 • Konkurencinis pranašumas;
 • Didinamas pacientų pasitikėjimas;
 • Užtikrinamas veiklos procesų planavimas, vykdymas, kontrolė ir tobulinimas;
 • Gerėja procesų ir paslaugų kokybė;
 • Aiškiai apibrėžiamos pareigos ir įgaliojimai;
 • Atliekamas rizikų vertinimas.

Sertifikavimo nauda klientui

Mūsų sertifikavimo paslaugos garantuoja, kad įmonės, su kuriomis bendradarbiaujate, laikosi LST EN 15224 standarto reikalavimų. Tai reiškia:

  • Didinamas pasitikėjimas paslaugų teikėju;
  • Užtikrinamas teisinių reikalavimų laikymasis;
  • Kokybiškos paslaugos bei paciento saugumas;
  • Užtikrinama asmens duomenų apsauga;
  • Skaidrumas ir atsekamumas.

  Ar įmanoma integruoti LST EN 15224 su kitais standartais?

  LST EN 15224 standartas gali būti integruojamas į vieną efektyviai valdomą sistemą kartu su šiais standartais:

  1. ISO 13485 - medicinos prietaisų kokybės valdymo sistemų standartas. Integracija su EN 15224 yra svarbi medicinos prietaisų gamintojams ir tiekėjams, siekiant užtikrinti, kad jų produktai ir paslaugos atitiktų aukštus sveikatos priežiūros kokybės standartus.

  2. ISO 45001 - darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemų standartas. Kartu su EN 15224, šis standartas padeda sveikatos priežiūros įstaigoms kurti saugią ir sveiką darbo aplinką, mažinant profesinių susirgimų ir traumų riziką.

  3. ISO/IEC 27001 - informacijos saugumo valdymo sistemų standartas. Sveikatos priežiūros sektoriuje šio standarto integravimas su EN 15224 yra ypač svarbus dėl didelio jautrios pacientų informacijos kiekio, kurį reikia apsaugoti.

  4. ISO 14001 - aplinkosaugos valdymo sistemų standartas. Šio standarto integravimas padeda sveikatos priežiūros įstaigoms veikti atsakingai aplinkosaugos požiūriu, mažinant neigiamą poveikį aplinkai ir skatinant tvarumą.

  5. ISO 22000 - maisto saugos valdymo sistemų standartas. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose teikiamos maitinimo paslaugos, šio standarto integravimas su EN 15224 gali padėti užtikrinti aukštą maisto saugos ir kokybės lygį.

  Plačiau apie integruotą kokybės vadybos sistemą galite rasti skiltyje: "Integruota kokybės vadybos sistema".

  Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

  Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

  Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

  Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

  Specialistas
  Jūsų klausimo laukia
  Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas