Laboratorijų įrangos saugos bandymai pagal EN 61010-1

Matavimų, valdymo, laboratorijų įrangos bandymai pagal LST EN 61010-1

Kur rasti oficialų standarto LST EN 61010-1 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
LST EN 61010-1 Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.
LST EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – part 1. General
requirements.

LST EN 61010-1 reikšmė, kam reikalingas standartas?

Šis standartas taikomas laboratorinei įrangai, kuriai priskiriama: elektroninės matavimo priemonės, daugiafunkciniai matuokliai, elektroninės testavimo priemonės, valdymo įrenginiai.

LST EN 61010-1 nustato:
 • pagrindinius saugos ir
 • esminius eksploatacinius reikalavimus;
 • įvardina laboratorinės įrangos bandymus;
 • pateikia jų taikymo gaires.
Prietaiso bandymų metu yra apibrėžiama:
 • klasifikavimas ir ženklinimas;
 • elektriniai parametrai;
 • mechanininiai parametrai.
Priklausomai nuo prietaiso struktūros, veikimo principo, papildomai gali būti taikomi gretutiniai standartai.

LST EN 61010-1 standartas taikomas:

 • in vitro diagnostikos įranga;
 • pompų stendai;
 • kalibravimo stendai;
 • maitinimo šaltiniai;
 • spektroskopinės sistemos;
 • autokoreliatoriai;
 • keitikliai, siųstuvai, signalų generatoriai, druskos aerozolio generatoriai;
 • femtosekundiniai lazeriai;
 • optiniai stiprintuvai;
 • karbamido analizatoriai.

LST EN 61010-1 standartas netaikomas:

 • elektrinėms instaliacijoms;
 • medicininiams prietaisams;
 • audio/video prietaisams.
 • galios transformatoriams;
 • IT įrangos prietaisams.

„Sertika“ bandymų laboratorija yra akredituota atlikti bandymus pagal LST EN 61010-1 standartą.

Visą aktualią UAB "Sertika" saugos bandymų veiklos sritį rasite čia: UAB "Sertika" laboratorijos bandymų sritis.

Turite klausimų  dėl produktų saugos bandymų ir/ar sertifikavimo?

Maloniai kviečiame susisiekti žemiau pateiktais kontaktais:

Kad galėtume pateikti pasiūlymą  dėl sertifikavimo, reikalinga pradinė informacija paraiškai susipildyti:

 1. Techninė prietaiso dokumentacija;
 2. Tikslaus prietaiso numatytų funkcijų aprašymo;
 3. Kokio standarto sertifikavimo/bandymų pageidaujate?
 4. Per kiek laiko ir kada pageidaujate SERTIKA atitikties vertinimo rezultatų?

Jei ketinate atlikti produkto bandymus ar sertifikavimą, Jums gali būti naudinga:

Kaip pasiruošti produkto sertifikavimui ir bandymams - dokumentų ir gaminio prototipo paruošimas įteisinimo procedūrai.
Kokie reikalavimai turi būti išpildyti pateikiant produktą Europos rinkai? - tipiniai žingsniai, kuriuos produkto gamintojas turi įsivertinti prieš išleisdamas produktą į ES rinką.

Specialistas
Aptarkime Jums kilusius klausimus dėl produkto bandymų su Laboratorijos padalinio vadovu jau dabar