DUK Produkto bandymai testavimas

DUK Produkto bandymai testavimas
Užduokite klausimą dėl produktų bandymų lab@sertika.lt ir SERTIKA komanda susisieks su Jumis.

AR BANDYMŲ STANDARTŲ TAIKYMAS PRIVALOMAS?

Kiekviena direktyva nustato kokybines gaires, taip sudarant galimybę užtikrinti saugų įrenginio naudojimą, apsaugant patį naudotoją bei aplinką. Visi šie reikalavimai gali būti išpildyti atitinkant taikomus standartus.

Būtina atitikti visų taikomų direktyvų reikalavimus, bet atitiktis standartams yra savanoriškas, t.y. atitiktį direktyvoms bei reglamentams galima užtikrinti ir kitais būdais.

Žinoma, geriausias būdas įrodyti atitiktį direktyvų bei reglamentų reikalavimams yra harmonizuotų standartų naudojimas (tai techninės specifikacijos sukurtos CEN, CENELEC ar ETSI komitetų ir paskelbtos oficialiame EU leidinyje bei yra perimtas kaip nacionalinis standartas bent vienos EU šalies narės), taip priimant, kad gaminys atitinka esminius saugos reikalavimus.

Gamintojas gali laisvai rinktis kaip įrodyti atitiktį esminiams reikalavimams, bet turi užtikrinti, kad įvykdomi minimalūs harmonizuotų standartų reikalavimai.

Jei šie standartai nėra naudojami, atitinkamai nuo direktyvos, gaminį įteisinti galima pasitelkiant notifikuotos įstaigos vertinimą.

Susisiekite su laboratorijos padalinio vadovu ir aptarkite jums kilusius klausimus dėl produkto:

KĄ DARYTI, KAI PASIKEIČIA STANDARTAS AR KITI REIKALAVIMAI PRODUKTUI?

Jei pasikeičia standartas, gali tekti iš naujo patikrinti produktą. EN (Europos standartų) atnaujinimai vyksta nuolat ir kartais gali būti tiesiog redakciniai. Tačiau atnaujinimuose kartais būna reikšmingų pakeitimų, kaip patikrinti produktų saugą. Todėl turite atidžiai apsvarstyti kiekvieną pakeitimą, kad pamatytumėte, ar tai daro įtaką jūsų produktui, ar ne.

Jei pritaikytas darnusis standartas tampa negaliojančiu praėjus jo galiojimo laikui, atitiktis taikomai direktyvai taip pat netenka galios. Kitaip tariant, nebegalėsite tvirtinti, kad produktas, remiantis prielaidos metodu, atitinka CE direktyvos reikalavimus. Tokiu atveju turėtumėte apsvarstyti galimybę atnaujinti gaminio techninius dokumentus į vėlesnę galiojančią standartinę versiją, t. y. atlikti bandymus pagal naująją standarto redakciją.

Susisiekite su laboratorijos padalinio vadovu ir aptarkite jums kilusius klausimus:

Nuo ko pradėti, kai noriu produkto bandymų

Pažintį su gaminiu pradedame susipažinimu su jau turima technine informacija pas gamintoją.

UAB SERTIKA komanda greičiau ir lengviau nustatys, kokie reikalavimai taikomi produktui, jei turėsite po ranka ar žinosite techninius gaminio duomenis, specifikaciją:

 • Pagrindinės funkcijos, pritaikymo sritys 
 • Maitinimo įtampa
 • Vidinių grandinių maksimali įtampa
 • Komponentai, medžiagos (jų CE atitikties deklaracijos ar  sertifikatai ar bandymų protokolai) (pdf)
 • Komponentų komunikacija (bevieliu ryšiu, ryšio kabeliais)
 • Galingumas (bendras)
 • Svoris, prietaiso tipas (stacionarus, judamasis, nešiojamas).

Pasiūlymui pateikti ir sutarčiai pasirašyti padeda šie dokumentai apie produktą:

 • Produkto techninė byla, turima techninė dokumentacija (LT, EN kalba)
 • Gaminio pavadinimas, modelis, kiekis vnt.
 • Gamintojas
 • Vartotojo instrukcija (doc)
 • Gaminio etiketė (doc)
 • Projektavimo brėžiniai (pdf)

Gamintojui pageidaujant, pasirašome sutartį dėl konfidencialumo.

Susisiekite su laboratorijos padalinio vadovu

ir aptarkite jums kilusius klausimus dėl produkto bandymų:

KODĖL SVARBU MANO GAMINIUI PARINKTI TINKAMĄ STANDARTO METODĄ BANDYMUI ATLIKTI?

Kad  SERTIKA bandymų laboratorija galėtų išmatuoti pavyzdžiui temperatūros, galios matavimus ir išduoti akredituotą bandymų protokolą, reikėtų žinoti pagal kokį bandymo metodą norima matuoti.


SERTIKA atlieka akredituotus temperatūros matavimus pagal buitinių prietaisų standartą: Buitinė technika: Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai LST EN 60335-1.


O galios matavimus pagal tą patį LST EN 60335-1 standartą bei dar 2 standartus:  Medicinos priemonės. Elektrinė medicinos įranga LST EN 60601-1 bei Matavimų, valdymo ir laboratorijų įranga LST EN 61010-1.


Jei negalime nustatyti, pagal kokį metodą  turime atlikti bandymus, rezultatai gali būti sunkiai atkartojami. Tai nutiktų dėl to, kad be konkretaus metodo nebūtų apibrėžtos konkrečios matavimo sąlygos. Dėl šios priežasties akredituotoje bandymų srityje nestandartizuotų metodų nedarome.

Susisiekite su laboratorijos padalinio vadovu ir aptarkite jums kilusius klausimus:

KĄ DARYTI, JEI NĖRA MANO PRODUKTUI TINKAMO BANDYMŲ METODO?

Klientas gali sukurti ir aprašyti savo bandymų metodą.

Tada SERTIKA bandymų laboratorija įsivertina ar gali atlikti tuos bandymus ir, priėmus teigiamą sprendimą, atliekame bandymus ir išduodame bandymų protokolą jau ne akredituotoje srityje.

Pavyzdys dėl bandymo metodo ir atitikties sąlygų nustatymo

Ką reikėtų daryti, jei norima įsitikinti, kad prietaisas tinkamai veikia prie konkrečios aplinkos temperatūros, o tam prietaisui nėra taikomų saugos standartų ir mūsų atliekamas bandymas pagal buitinių prietaisų standartą LST EN 60335-1 netinka?

SERTIKA bandymų laboratorija gali pasiūlyti susimuliuoti skirtingas temperatūras klimatinėje kameroje, tačiau jau produkto gamintojui reikėtų apsibrėžti, kas būtų prietaiso tinkamas veikimas, kai jis būtų patalpintas klimatinėje kameroje prie konkrečios temperatūros. Čia ir išryškėja metodo svarba, nes reikia konkrečiai apibrėžti atitikties sąlygas, t.y. kaip matosi šiame pavyzdyje, reikia apsibrėžti, ką traktuoti, kaip tinkamą prietaiso veikimą.

Susisiekite su laboratorijos padalinio vadovu ir aptarkite jums kilusius klausimus:

Kaip užtikrinti, kad Jūsų sertifikatas, pažyma ar bandymo protokolas būtų priimtini?

Europos akreditacijos organizacijos daugiašalio susitarimo (EA MLA) pasirašiusio asmens, šiuo atveju SERTIKĄ akreditavusio Nacionalinio akreditacijos biuro ženklas SERTIKA sertifikatuose ir  bandymų protokoluose, kuriuos išduoda akredituotos atitikties vertinimo įstaiga – SERTIKA, veikia kaip „prekybos pasas“.

 

Patvirtinimas, kurį suteikia ši akreditacija, pašalina tiekėjų poreikį būti atestuotiems kiekvienoje šalyje, kurioje jie parduoda savo gaminius ar paslaugas, todėl sukuria pagrindą prekėms ir paslaugoms kirsti sienas Europoje ir visame pasaulyje.

Susisiekite su laboratorijos padalinio vadovu ir aptarkite jums kilusius klausimus:

Neturiu CE sertifikato. Ką daryti dėl prietaiso įvežimo į Lietuvą iš Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ar kitų šalių?

Kai norite įvežti į Lietuvą prietaisą, paprastai Lietuvos Muitinės informavimo skyrius prašo keleto dokumentų ir vienas iš jų CE sertifikatas.

Jei prietaisas atvežamas į Lietuvą atlikti bandymus UAB  SERTIKA laboratorijoje, šis prietaisas neturi CE sertifikato. Jis tam ir gabenamas – atlikti bandymus, kad būtų patvirtinta prietaiso atitiktis ES saugos reikalavimams.

Tokiu atveju Tarifų ir Muitinio įvertinimo kontrolės skyriui turi būti pateikiama SERITKA bandymų sutartis ir pavedimo kopija – avansas už planuojamus atlikti saugos bandymus.

Įsivertinkite ir tai, kad po bandymų gaminio nerekomenduojame eksploatuoti nes jis buvo maksimaliai „apkrautas“ bandymų metu.

Susisiekite su laboratorijos padalinio vadovu ir aptarkite jums kilusius klausimus dėl produkto bandymų:

Specialistas
Aptarkime Jums rūpimus klausimus dėl produkto bandymų