Vadybos sistemos mokymai

Vadybos sistemos mokymai
  • Vidaus auditorių, audito vadovų mokymai; 
  • Vadybos sistemų reikalavimai ir taikymas įmonėje: pirminis ir/ar tęstinis mokymas;
  • Supažindinimas su standartų pasikeitmais;
  • Vadybos sistemos įmonėje nuolatinis gerinimas.


Standartai

Pateiktos mokymo temos siejamos su atitinkamais standartais:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 50001, ISO 17100, ISO 37001, ISO 22000, EN 15593, ISO 13485 ir kt.

Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas