CE zenklinimas,gaminio CE zenklinimas, CE marking, CE mark

Koks produkto CE ženklinimo procesas?

Ką turiu padaryti, kad galėčiau produktą ženklinti CE ženklu?
Pirmas žingsnis: Nustatyti, ar gaminiui taikoma direktyva, kuri reikalauja CE ženklinimo (jei gaminiui taikomos kelios direktyvos, tuomet jis turi atitikti jas visas).
Antras žingsnis: Nustatyti, kiek gaminys atitinka esminius reikalavimus taikomoms direktyvoms.
Trečias žingsnis: Nustatyti, ar reikalingas notifikuotos įstaigos testavimas.
Ketvirtas žingsnis: Atlikti gaminio atitikties įvertinimą.
Penktas žingsnis: Sudaryti gaminio techninius dokumentus (techninė byla turi susidaryti iš visų reikalingų dokumentų įrodančių produkto atitiktį keliamiems techniniams reikalavimams).
Šeštas žingsnis: Pritvirtinti CE ženklą prie gaminio ir pasirašyti EU atitikties deklaraciją teigiančią, kad Jūsų produktas atitinka visus keliamus reikalavimus.

Aptarkime Jums rūpimus klausimus dėl produkto įteisinimo

ce@sertika.lt
Specialistas
Aptarkime Jums kilusius klausimus dėl produkto įteisinimo su Produktų sertifikavimo padalinio vadovu jau dabar