Gaminių grupės, kurioms reikalingas CE ženklinimas

Kam reikalingas CE ženklinimas
Ar gaminiui yra reikalingas CE ženklinimas numato ES direktyvos, kurios nustato reikalavimus konkrečioms gaminių grupėms.
CE ženklinimas reikalingas, jei eksportuojami gaminiai, priklauso vienai iš šios 21 direktyvų grupės:
 1. Mašinų direktyva – 2006/42/EC;
 2. Žemų įtampų direktyva  – 2014/35/EU;
 3. Elektromagnetinio suderinamumo direktyva – 2014/30/EU;
 4. Medicinos priemonių direktyva – 93/42/EEC (nuo 2017-05-25 keičia Medicinos priemonių reglamentas (EU) 2017/745));
 5. Asmeninės apsaugos priemonių direktyva – 89/686/EEC (nuo 2018-04-21 keičia Asmeninės apsaugos priemonių reglamentas (EU) 2016/425));
 6. Statybos produktų reglamentas - (EU) No 305/2011;
 7. Slėginės įrangos direktyva – 2014/68/EU;
 8. REACH – Reglamentas (EC) No 1907/2006;
 9. RoHS – Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas –2011/65/EU;
 10. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva – 2012/19/EU;
 11. Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos direktyva – 2014/34/EU;
 12. Žaislų direktyva – 2009/48/EU;
 13. Radijo įrenginių direktyva – 2014/53/EU;;
 14. Pramoginių ir asmeninių laivų direktyva – 2013/53/EU
 15. Aktyvių implantuojamų medicinos priemonių direktyva – 90/385/EEC (nuo 2017-05-25 keičia Medicinos priemonių reglamentas (EU) 2017/745));
 16. Civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų direktyva – 2014/28/ES;
 17. Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą reglamentuojanti direktyva – 2000/14/EC;
 18. Dujinį kurą deginančių prietaisų reglamentas – (ES) 2016/426;
 19. Liftai ir liftų saugos įtaisų direktyva – 2014/33/EU;
 20. Pirotechnikos gaminių direktyva – 2013/29/ES;
 21. Matavimo priemonių direktyva – 2014/32/ES.
Jei direktyva numato gaminio ženklinimą CE ženklu, jis turi būti pažymėtas prieš pateikiant jį į rinką arba modifikavus jau esamus gaminius, kuriems direktyvos taikomos kaip naujiems gaminiams.
A
Koks dokumentas įrodo CE ženklinimą bei atitiktį direktyvai? Informaciją galite rasti skiltyje: Koks dokumentas suteikia teisę prietaisą ženklinti CE?
A

Maloniai kviečiame aptarti Jums rūpimus klausimus dėl produkto įteisinimo:

Specialistas
Aptarkime Jums kilusius klausimus dėl produkto įteisinimo su Produktų sertifikavimo padalinio vadovu jau dabar