Produkto CE ženklinimas, sertifikavimas, įteisinimas ES rinkoje

CE ženklinimas, sertifikavimas, notifikavimas
Kreipkitės ir SERTIKA Jums padės dėl produkto sertifikavimo klausimų:
  • Nustatyti, ar gaminiui taikoma direktyva, kuri reikalauja CE ženklinimo;
  • Nustatyti, kiek gaminys atitinka esminius reikalavimus taikomoms direktyvoms;
  • Nustatyti, ar reikalingas notifikuotos įstaigos testavimas;
  • Atlikti gaminio atitikties įvertinimą;
  • Atlikti gaminio techninių dokumentų analizę;
  • Patikrinti, ar EU atitikties deklaracija yra tinkamai paruošta.