Sertika politikos ir principai

SERTIKA POLITIKOS IR PRINCIPAI

SERTIKA VIZIJA

Tapti klientui raktu pasaulio rinkoms, įteisinant ir sertifikuojant produktus, paslaugas ir vadybos sistemas.

SERTIKA MISIJA

Įgalinti klientą kokybiškai, stabiliai ir užtikrintai teikti savo gaminius ir paslaugas Europos Sąjungos rinkai.

SERTIKA KOMANDOS VERTYBĖS

  1. Įsiklausome į kliento poreikius ir teikiame tai, ko reikia kliento sėkmei.
  2. Ilgalaikio kontakto su klientu pagrindas: žinomumas, patikimumas ir pasitikėjimas, abipusė pagarba.
  3. Legalumas, objektyvumas, nešališkumas, konfidencialumas.
  4. Komandos sinergija, kompetencija ir profesionalumas techninėje bei industrijos srityse.
  5. Visi veiksmai neša vaisius.
  6. Laiko vertė yra visada didesnė už pinigų vertę.
  7. Inovacijos yra mūsų siekis.

SERTIKA KOKYBĖS POLITIKA IR VEIKLOS PRINCIPAI

PROCESINIS VALDYMAS IR MASINĖS KONTROLĖS ATSISAKYMAS

Procesinis valdymas - tai įmonių vadybos kryptis, paremta idėja, kad valdyti reikia ne organizacinę struktūrą, bandančią kažkaip suteikti klientui paslaugas ar pagaminti prekes, o pačias veiklas – procesus.
Procesinis valdymas yra paremtas Edvardo Viljamo Demingo nuodugnaus žinojimo sistema (System of Profound Knowledge) ir klasikiniu Demingo ciklu (PDCA, Plan-Do-Check-Act - Planuoti-Daryti-Tikrinti-Keisti). Sukurti JAV, po Antrojo Pasaulinio karo, šie metodai prikėlė ir sustygavo Japonijos ekonomiką, o vėliau išplito po visą pasaulį. Būtent šiais metodais ir idėjomis yra paremtos visos šiuolaikinės procesų valdymo metodologijos, pvz., ITIL, Six Sigma, Balanced Scorecard, TQM, CobIT, ISO-9000, etc.
Nuolatinis kiekvieno proceso tobulinimas. SERTIKA nuolatos tobulina paslaugų teikimo sistemas, ieškome problemų priežasčių ir siekiame sumažinti nuokrypius nuo reikalaujamos kokybės (variaciją). Procesų tobulinimas vykdomas pagal PDCA (Plan-Do-Check-Act) ciklą, į tai įtraukiamas kiekvienas įmonės darbuotojas.
SERTIKA atsisako priklausomybės nuo masinės paslaugų rezultatų kontrolės bei inspekcijų. Priklausyti nuo inspektavimo yra tas pats kaip gydyti simptomą, kai liga tave žudo. Inspekcijos poreikis kyla dėl didelės proceso rezultatų variacijos (dalis produktų ar paslaugų neatitinka kokybės, o dalis – turi perteklinę). Kontrolės atsisakymas reiškia, kad turime suprasti ir organizuoti visus procesus taip gerai, kad visą kokybę galėtumėte sukontroliuoti dar prieš pagaminant prekę ar suteikiant paslaugą. Siekiame, kad būtų įmanoma nusakyti rezultatų kokybę sprendžiant vien pagal įvedinius ir pirmines operacijas. Tą pasiekiame, nes gerai išmanome nuokrypių nuo kokybės šaltinius procesuose bei imamės priemonių tiems nuokrypiams mažinti. Visų pirma „pastatome“ kokybę į gaminius/paslaugas: Įmonės procesai turi veikti taip, kad juose tiesiog negalėtų kilti sutrikimų, kurie paveiktų gaminį ar paslaugą. Vertiname statistinius įrodymus apie „įmontuotą“ kokybę tiek gamybos/ paslaugų procese, tiek vykdant pirkimus.

SERTIKA PIRKIMO ĮPROČIAI IR PARTNERIŲ SĖKMĖ

Mums rūpi parnerių - klientų ir vartotojų, darbuotojų, tiekėjų ir investuotojų sėkmė.
Dirbame, kad būtų sukuriama nauda jiems visiems, o ypač vartotojui ir klientui.
Įsiklausome, išsiaiškiname kliento poreikius, lūkesčius ir teikiame tai, kas tinka ir ko reikia jo sėkmei.
Todėl pirkdami nesivadovaujame vien kaina. Siekdami sumažinti variaciją (nuokrypius nuo reikalingos kokybės) prašome rimtų kokybės įrodymų, pirmiausiai remiamės atitiktimi reikalavimams ir tada vertiname kartu ir kainą. Mums svarbu: stabili kokybė, komponentai iš vieno tiekėjo ir mažesnis tiekėjų skaičius. Vykdant pirkimus svarbu ne tik kaina – kartu reikalingas ir perkamų žaliavų bei įrenginių atitikimo kokybės reikalavimams.

TIKSLO PASTOVUMAS, PATIKIMUMAS, PASITIKĖJIMAS IR PAGARBA – ILGALAIKIO KONTAKTO PAGRINDAS

Mums svarbu:
Tikslo pastovumas – SERTIKA nusistačiusi ilgalaikį tikslą ir tvirtai jo siekia, nuolatos gerindama prekių ir paslaugų kokybę bei, paskirstydama resursus, orientuojamės į ilgalaikę perspektyvą ir poreikius, o ne į pelningumą "čia ir dabar" – taip išsaugosime įmonę ir jos žmones. Orientacija į ilgalaikį, tegul ir beveik nepasiekiamą tikslą apsaugo nuo laikinų sprendimų.
Legalumas ir aktualumas – mes sąžiningi ir tuo džiaugiamės: vykdome tik teisėtas veiklas ir atitinkančias aktualias ES teisės normas.
Objektyvumas, nešališkumas – sakome, kaip yra. Su visais klientais bendraujame atvirai ir sąžiningai. Visi klientai mums lygiai svarbūs. Mes gerbiame ir vertiname savo ir kitų darbą, iš savo klaidų mokomės su humoru ir nuolankumu.
Atlikdami sertifikavimo veiklą, valdome interesų konfliktą ir užtikriname atitikties vertinimo (sertifikavimo, bandymų atlikimo) ir kitos veiklos objektyvumą.
Konfidencialumas – atsakingai valdome informaciją. Įdiegta ir vystoma informacijos ir saugumo valdymo sistema vadovaujantis LST EN ISO / IEC 27001.
Sprendimai grindžiami pasitikėjimu ir pagarba. SERTIKAI svarbu patikimi, atsakingi sprendimai – tai kokybės garantija. Kad galėtume padaryti tikslias išvadas, kiekvieną klausimą ištiriame tiksliai, analitiškai ir nuodugniai.
Šios vertybės sudaro sąlygas ilgalaikiams kontaktams su prietaisų gamintojais ir verslo valdymo sistemų naudotojais.

PASLAUGŲ KOKYBĖ, NUOLATINIS KOKYBĖS GERINIMAS IR SERTIKA AKREDITACIJA

Teikiame kokybiškas produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo, gaminių saugos ir techninių bandymų paslaugas pagal suderintus su klientu metodus ir kliento reikalavimus, atitinkančius teisės aktų normas ir UAB „Sertika“ (toliau – SERTIKA) galimybes ir pajėgumus.
Vadovaujamės Edvardo Viljamo Demingo nauja filosofija ir 14 - a jo principų. Nesitaikstome su anksčiau atrodžiusiais normaliais vėlavimų, klaidų, medžiagų defektų, darbo broko lygiais. Gamyba ir paslaugos tampa vis sudėtingesniais, todėl operatyvus gedimų taisymas – jau nėra priimtina išeitis, ypač šiuolaikinėje, itin konkurencingoje rinkoje. Vienintelis būdas laimėti – tai vykdyti ilgalaikį kokybės gerinimą ir  tvarkyti veiklą taip, kad jokie sutrikimai, joks brokas negalėtų net kilti.
Todėl SERTIKA įdiegta ir nuolat tobulinama Kokybės vadybos sistema padeda efektyviai, rezultatyviai, sistemiškai atitikti ir nuolat vykdyti Europos Sąjungos akreditacijai keliamus, SERTIKA akcininkų ir klientų teisėtus reikalavimus.
Nacionalinis akreditacijos biuras periodiškai prižiūri SERTIKA akredituotą atitikties įvertinimo įstaigos veiklą.

 

SERTIKA KOMANDOS KOMPETENCIJA IR PROFESIONALUMAS, LYDERYSTĖ IR SINERGIJA

Sėkmę užtikrina nuolat ugdoma komanda:

Profesionalumas techninėje ir industrijos srityse. SERTIKOJE užtikrinama gera profesinė praktika, palaikomas aukštas teikiamų paslaugų lygis, rūpinamasi personalo kompetencija ir kvalifikacijos kėlimu, kas ypač svarbu keičiantis paslaugoms, priimant naujus darbuotojus į darbą. Kuriame sąlygas kiekvieno tobulėjimui. Periodiškai vertiname darbuotojų kompetenciją. Nuolat vykdomi ir kartojami vidiniai ir išoriniai mokymai, darbo instrukcijų ir darbo tvarkų kūrimas ir atnaujinimas, dalyvavimas konferencijose ir parodose, dalinimasis patirtimi su verslo partneriais – taip auginamame profesionalų branduolį ir ugdome talentus. Darbuotojai vykdydami savo veiklą, atlikdami projektus ir užduotis, taiko ir laikosi SERTIKA kokybės politikos ir kokybės vadybos sistemos nustatytų procedūrų, supranta nešališkumo konfidencialumo ir objektyvumo svarbą.

SERITKA skatinta siekti švietimo ir įgyvendina aktyvią mokymosi ir tobulinimosi skatinimo programą. Kuriama energinga švietimo ir savitarpio pagalbos programa visiems darbuotojams. Mokymai ir darbuotojų tobulėjimas – nuolatinis ir visaapimantis procesas. Ne šiaip mokome pavienius komandos narius, ar apsiribojame tik Sertika veiklos temomis. Visa SERTIKA yra nuolat besimokanti, tobulėjanti, žinių siekianti organizacija. Bet koks (netgi nesusijęs su darbuotojo veikla) švietimas padidina darbuotojo savigarbą, praplatina požiūrį į SERTIKA bei savo veiklą ir, atitinkamai – tikimybę, kad darbuotojas norės prisidėti prie SERTIKA gerinimo. Augant žmonių patirčiai, žinioms, kompetencijai, neišvengiamai auga visa įmonė:
• ir patys darbuotojai dirba geriau,
• ir dėl nuolat gerinamų žinių jie patys gali aktyviai tobulinti savo darbą,
• kurti inovacijas,
• atrasti nišas,
• atnešti įmonei sėkmę.
SERTIKA yra nuolat besimokanti ir dėl to nuolat tobulėjanti.
Lyderystės svarba komandoje. Lyderis yra tas, kas supranta variacijos (nuokrypio nuo reikalingos kokybės) esmę bei padeda kolegoms daryti jų darbus geriau ir su mažiau vargo. SERTIKA komanda palaiko įmonės tikslus, atkreipia dėmesį tiek į vidaus, tiek ir į išorės vartotojus bei skatina didžiavimąsi savo darbu.
Įsipareigojame nuolat gerinti vadovų kokybę ir efektyvumą ir aiškiai apibrėžiame tvirtą vadovybės įsipareigojimą nuolat gerinti:
• kokybę,
• veiklos rezultatus,
• įsipareigojimą įgyvendinti visus Sertika kokybės politikoje aptartus principus,
• vadovybė žino, ką yra įsipareigojusi, tai yra, ką turi daryti,
• suformuota vyresniosios vadovybės struktūra, kuri kasdien suteiks impulsą pereiti prie aptartų principų ir veikti, kad įvyktų pokyčiai.

Į SERTIKA tobulinimo procesą įtraukiami visi. Ir vadovybė nuolat siekia pokyčių bei tobulėjimo, ir visa SERTIKA komanda įtraukiama į įmonės gerinimą vienais ar kitais būdais. Įmonės pokytis negali įvykti taip, kad kažkurie darbuotojai, kažkurie padaliniai pasikeitė, o kiti liko dirbti, kaip anksčiau, nes įmonės veiklos rezultatas visada priklauso nuo silpniausių grandžių. Tobulėjimas – tai bendras, visų dalyvavimo reikalaujantis procesas. Todėl tobulėti turime visi.

Tinkamas komandos narių balansas: vizionieriai – strategai ir analitikai – kritikai.
Esame skirtingi ir individualūs ir tai vertindami geriausius sprendimus randame dirbdami komandiškai. Mums svarbu komandos narių bendradarbiavimas, atvirumas, informacijos sklaida bei gerosios praktikos dalinimasis, pozityvumas ir orientavimasis į rezultatą.
Mums svarbu, kad komandos darbo aplinka būtų tinkama, saugi, patogi ir harmoninga, todėl ją puoselėjame, siekdami skatinti komandos vertybes.
Pokyčiai be baimės ir pasipriešinimo. Neretai darbuotojų baimės, kad pokyčiai gali atnešti kažką blogo, būna tiek gilios, kad pasipriešinimas tiesiog sužlugdo bandymus pagerinti įmonės veiklą. Todėl SERTIKA komanda skatinama pateikti tikslius duomenis apie problemas, teisingas ataskaitas, šnekėti apie tai, ką galima pagerinti, suteikti duomenis apie atskirų darbų specifiką. Rezultatas – žinome, kokius pertvarkymus vykdyti, kur yra silpniausios vietos.
Panaikiname barjerus tarp SERTIKA padalinių– sąveika tarp procesų ir padalinių. Žmonės iš įvairių funkcinių sričių - tyrėjai, kūrėjai, paslaugų teikėjai, prekybos ir administraciniai atstovai dirba komandose, kad pašalintų problemas, kurios gali kilti naudojant produktus ar paslaugas. Jei norime sutvarkyti procesus, sumažinti variaciją – būtina sąlyga, kad visi stengtųsi tai daryti, kad visi vieni kitiems padėtų, kad visi užmirštų lokalius  tikslus ir optimumus ir imtų galvoti apie tai, kas geriausia visai SERTIKAI. Veikiame sąveikioje aplinkoje – didiname komunikaciją, informavimą ir viduje ir už SERTIKA ribų.
Nenaudojame šūkių, lozungų, tikslinių rodiklių darbuotojams. Žinoma, tai nereiškia, kad tikslai nekeliami, o rodikliai - nereikalingi. SERTIKA veiklą grindžia realistinė vadyba, atsižvelgiant į tikrų žmonių poreikius ir galimybes, o ne remiantis formalia biurokratija, todėl su keliamais tikslais kartu suteikiamos žinios ir įrankiai tam tikslui pasiekti.
Panaikiname planines darbuotojų veiklos kvotas ir valdymą pagal tikslus. Visų veiklų (taip pat – ir vadovybės) vertinimas turi būti ne kažkokiais kiekybiniais planais, o pirmiausiai galutinio vartotojo pasitenkinimu – būtent šis garantuoja pelną. Pelnas visada yra išvestinis rodiklis iš vartotojo pasitenkinimo ir sukurtos pridėtinės vertės. Kiekybiniai rodikliai turi dingti, vietoj jų turi atsirasti matavimai, paremti orientacija į klientą.
Gamybinės kvotos (reikalavimas per tam tikrą laiką pagaminti tiek ir tiek produkcijos) trukdo išmatuoti kokybę ir atsižvelgti į galimus jos nuokrypius, kas savo ruožtu lemia užsakymų vėlavimus, blogą darbuotojų nuotaiką, atsargų susikaupimus ir panašias problemas. Be to, kai darbuotojas pasiekia tam tikrą nustatytą normą (pilnai neišnaudojęs savo galimybių), jis automatiškai sulėtina darbo tempą. Kai iš viršaus nuleidžiami tam tikri kiekybiniai tikslai, jų vykdymas tampa svarbesniu nei klientų norų tenkinimas. O kai užduotys viršija galimybes, jos dažniausiai vykdomos kokybės ir saugumo sąskaita. Vykdant gamybą tiesiogiai pagal planą, beveik neįmanoma pasiekti balanso tarp kokybės ir kiekybės.
Suteikti darbuotojams realias galimybes didžiuotis savo darbu. Vadovo, padalinių vadovų, meistrų, ekspertų atsakomybė turėtų būti perkelta nuo grynai kiekybinių rodiklių pasiekimo iki kokybės. Visi darbuotojai – pradedant žemiausiomis ir baigiant aukščiausiomis grandimis ir SERTIKA turi užtikrinti, kad būtent darbuotojai gautų didžiausias galimybes pasiekti daugiausiai. Ir tik sužinodami apie savo sėkmes, apie savo įtaką visos įmonės pasiekimams, darbuotojai gali ir nori gerinti savo veiklą.
Visa komanda įtraukiama į transformavimo procesą. Pilnavertis SERTIKA optimizavimas įmanomas tik tuo atveju, kai jį palaiko ir stengiasi įgyvendinti visi be išimties darbuotojai – pradedant aukščiausiais vadovais ir baigiant žemiausiomis grandimis. Net valytojos darbas gali įtakoti įmonės rezultatus, jau nekalbant apie specialistų, todėl būtina, kad įmonės veiklą suprastų ir tobulintų visi darbuotojai.

LAIKO VERTĖ VISADA DIDESNĖ

Vertiname laiką. Todėl jį branginame ir sudėtingus dalykus paverčiame paprastais. 

NAUJOVĖS YRA MŪSŲ SIEKIS

Kurdami ir integruodami inovacijas kartu su partneriais augame ir transfomuojame verslo aplinką, prisidedame prie teigiamo pokyčio pasaulyje:
Įteisindami produktus prekybai Europos Sąjungoje, padedame klientui užtikrinti, kad jo gaminiai (priemonės, prietaisai, produktai, įranga, baldai) yra saugūs ir patikimi tarnauti žmonėms ir draugiški aplinkai.
Audituodami klientų verslo procesus, vadybos sistemas, prisidedame prie verslo sąmoningumo bei socialinės atsakomybės.

SERTIKA STRATEGIJA

Pasaulyje sparčiai vystantis technologijoms ir vykstant kokybiniams šuoliams IT, sveikatos – medicinos ir kitų  produktų srityse, SERTIKA siekia tapti notifikuota įstaiga medicinos priemonių atitikties vertinimo srityje.
Tam  pasiekti, reikalingi stiprūs, kompetentingi atitikties vertinimo padaliniai: saugos bandymų laboratorija, vadybos sistemų auditavimo ir sertifikavimo padaliniai ir paties produkto atitikties vertinimo padalinys.

SERTIKA KOKYBĖS TIKSLAI

Eilės Nr.

Ilgalaikių kokybės tikslų santrauka

Ilgalaikiai kokybės tikslai

1

Nešališkumas, konfidencialumas.

Užtikrinti SERTIKA atitikties vertinimo paslaugų (bandymų laboratorijos ir vadybos sistemų sertifikavimo) ir kitų  teikiamų paslaugų nešališkumą, konfidencialumą, interesų konflikto valdymą.

2

Atitikti standartų / teisės aktų  reikalavimus,
vystyti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą.

Vadovautis SERTIKOJE įdiegta kokybės vadybos sistema,
atitinkančia aktualių standartų redakcijų  LST EN 17065, LST EN ISO/IEC 17025, LST EN ISO/IEC 17021-1, LST ISO/IEC 27006, LST ISO/TS 22003 reikalavimus.
Siekti medicinos priemonių veiklos notifikavimo – tapti notifikuota, paskelbtąja įstaiga.

Tobulinti SERTIKOS kokybės vadybos sistemą,
kurios tikslas – užtikrinti atitikties vertinimo (bandymų ir sertifikavimo) paslaugų kontrolę bei nuolat gerinti ir užtikrinti SERTIKA kokybės vadybos sistemos
vientisumą ir
aktualumą,
rezultatyvumą ir
efektyvumą.

3

Teikti kokybiškas paslaugas,
nuolat tobulinti jų kokybę tenkinant suinteresuotų šalių poreikius,
vykdyti reikalavimus, keliamus paslaugų rezultatų kokybei.

Teikti kokybiškas paslaugas
Klientams teikti kompleksines, sinergines atitikties vertinimo paslaugas: techninės dokumentacijos vertinimas, gaminių saugos bandymai, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimas, techninės srities mokymai personalui.

Užtikrinti SERTIKA teikiamų paslaugų (bandymų ir sertifikavimo) kokybę:
Palaikyti gerą profesinę praktiką ir teikti užsakovams kokybiškas bandymų ir sertifikavimo paslaugas,
parinkti tinkamus ir aktualius bandymų metodus, standartus pagal užsakovo paraiškoje suformuluotus reikalavimus,
tinkamai prižiūrėti bandymų ir matavimo ir kitą įrangą, reikalingą paslaugoms atlikti,
užtikrinti įrangos matavimų sietį,
taikyti vidinio ir išorinio kokybės užtikrinimo priemones.

Reikalavimai rezultatų kokybei
tinkamai atlikti bandymus ir auditavimo, sertifikavimo veiklą ir užrašyti jų rezultatus,
Užtikrinti, kad SERTIKA paslaugų (pvz. laboratorijos bandymų)  rezultatai yra
objektyvūs ir
patikimi ir
stabilūs.
Nuolat užtikrinti kokybės vadybos sistemos tinkamą lygį, kuris užtikrintų stabilius kokybiškus bandymų rezultatus;

4

Personalo kompetencijos priežiūra ir kėlimas.

Užtikrinti nuolatinę SERTIKA padalinių darbuotojų kvalifikacijos monitoringą ir kvalifikacijos kėlimą vis didesnio ekspertiškumo link.
Ruošti kompetentingą personalą, suvokiantį savo veiklos tinkamumą ir padedantį siekti vadybos sistemos tikslų.
Kelti kvalifikaciją ir siekti aukštesnės kompetencijos lygio.
Įsipareigojama, kad visi darbuotojai, susiję su SERTIKA padaliniuose daromais veiksmais, yra susipažinę su kokybės vadybos sistemos dokumentais ir savo darbe diegia kokybės politiką ir kokybės vadybos sistemos procedūras.

5

Suinteresuotos šalys
jų poreikių tenkinimas.
Patikimų tiekėjų, partnerių pasirinkimas.


Siekti, kad paslaugų lygis nuolat tenkintų visų suinteresuotų šalių poreikius:
užsakovo ir laikmečio
norminių aktų, dokumentų
valstybės kontroliuojančių institucijų reikalavimus
darbuotojų ir
akcininkų teisėtus interesus.

Pasirinkti tuos subrangovus, prekių ir paslaugų tiekėjus, kurie labiausiai atitinka SERTIKOS ir jos klientų reikalavimus ir lūkesčius.

6

Veiklos srities plėtra.

Nuolat ieškoti naujovių  atitikties vertinimo (bandymų ir sertifikavimo) srityje.
Plėsti akreditavimo sritį ir paslaugų spektrą klientų poreikiams tenkinti.
Diegti pažangias naujoves ir užtikrinti technologinę pažangą.

 

UAB SERTIKA VADOVYBĖ

Direktorė                                                                                          Ingrida Kusienė
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovė                                  Vilma Bendžiuvienė
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio pardavimų vadovė                  Irma Kulpavičienė
Saugos bandymų laboratorijos padalinio vadovas                                 Lukas Palivanas
Saugos bandymų laboratorijos padalinio technikos vadovas                  Tomas Eigirdas
Specialistas
Sertika komanda laukia Jūsų klausimo