Kokybės politika

Kokybės politika

Partnerių sėkmė

Mums rūpi parnerių: klientų ir vartotojų, darbuotojų, tiekėjų ir investuotojų sėkmė.
Dirbame, kad būtų sukuriama nauda jiems visiems, o ypač vartotojui ir klientui.
Įsiklausome, išsiaiškiname kliento poreikius, lūkesčius ir teikiame tai, kas tinka ir ko reikia jo sėkmei.

Paslaugų kokybė

Teikiame kokybiškas produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo, gaminių saugos ir techninių bandymų paslaugas pagal suderintus su klientų metodus ir reikalavimus, atitinkančius teisės aktų normas ir UAB „Sertika“ (toliau – SERTIKA) galimybes ir pajėgumus.

Patikimumas, pasitikėjimas, pagarba – ilgalaikio kontakto pagrindas

Mums svarbu:
Legalumas ir aktualumas– mes sąžiningi ir tuo džiaugiamės: vykdome tik teisėtas veiklas ir atitinkančias aktualias ES teisės normas.
Objektyvumas, nešališkumas – sakome, kaip yra. Su visais klientais bendraujame atvirai ir sąžiningai. Visi klientai mums lygiai svarbūs. Mes gerbiame ir vertiname savo ir kitų darbą, iš savo klaidų mokomės su humoru ir nuolankumu.
Atlikdami sertifikavimo veiklą, valdome interesų konfliktų valdymą ir užtikriname atitikties vertinimo (sertifikavimo, bandymų atlikimo) ir kitos veiklos objektyvumą.
Konfidencialumas – atsakingai valdome informaciją. Įdiegta ir vystoma informacijos saugumo valdymo sistema vadovaujantis standarto ISO/IEC 27001 reikalavimais.
Sprendimai grindžiami pasitikėjimu ir pagarba. SERTIKAI svarbu patikimi, atsakingi sprendimai – tai kokybės garantija. Kad galėtume padaryti tikslias išvadas, kiekvieną klausimą ištiriame tiksliai, analitiškai ir nuodugniai.
Šios vertybės sudaro sąlygas ilgalaikiams kontaktams su prietaisų gamintojais ir verslo valdymo sistemų naudotojais.

Sertika akreditacija

SERTIKA Kokybės vadybos sistemos paskirtis yra efektyviai, rezultatyviai, sistemiškai atitikti ir nuolat vykdyti Europos Sąjungos akreditacijai keliamus, SERTIKA akcininkų ir klientų teisėtus reikalavimus.
Nacionalinis akreditacijos biuras periodiškai prižiūri SERTIKA veiklą.

Sertika komandos sinergija, kompetencija ir profesionalumas

Sėkmę užtikrina nuolat ugdoma komanda.
Profesionalumas techninėje ir industrijos srityse. SERTIKOJE užtikrinama gera profesinė praktika, palaikomas aukštas teikiamų paslaugų lygis, rūpinamasi personalo kompetencija ir kvalifikacijos kėlimu. Kuriame sąlygas kiekvieno tobulėjimui. Periodiškai vertiname darbuotojų kompetenciją.
Vidiniai ir išoriniai mokymai, dalyvavimas konferencijose ir parodose, dalinimasis patirtimi su verslo partneriais – taip auginamame profesionalų branduolį ir ugdome talentus.
Tinkamas komandos narių balansas: vizionieriai – strategai ir analitikai – kritikai.
Esame skirtingi ir individualūs ir tai vertindami geriausius sprendimus randame dirbdami komandiškai. Mums svarbu komandos narių bendradarbiavimas, atvirumas, informacijos sklaida bei gerosios praktikos dalinimasis, pozityvumas ir orientavimasis į rezultatą.
Darbuotojai, vykdydami savo veiklą, atlikdami projektus ir užduotis, taiko ir laikosi SERTIKA kokybės politikos ir kokybės vadybos sistemos nustatytų procedūrų, supranta nešališkumo konfidencialumo ir objektyvumo svarbą.
Mums svarbu, kad komandos darbo aplinka būtų tinkama, saugi, patogi ir harmoninga, todėl ją puoselėjame, siekdami skatinti komandos vertybes.

Laiko vertė visada didesnė

Vertiname laiką. Todėl jį branginame ir sudėtingus dalykus paverčiame paprastais.

Naujovės yra mūsų siekis

Kurdami ir integruodami inovacijas kartu su partneriais augame ir transformuojame verslo aplinką, prisidedame prie teigiamo pokyčio pasaulyje:

Įteisindami produktus prekybai Europos Sąjungoje, padedame klientui užtikrinti, kad jo gaminiai (priemonės, prietaisai, produktai, įranga, baldai) yra saugūs ir patikimi tarnauti žmonėms ir draugiški aplinkai.
Audituodami klientų verslo procesus, vadybos sistemas, prisidedame prie verslo sąmoningumo bei socialinės atsakomybės.

2019-09-24                                                                                    UAB ''Sertika" direktorė Ingrida Kusienė

 


Kokybės tikslai
  • Klientams teikti kompleksines, sinergines atitikties vertinimo paslaugas: techninės dokumentacijos vertinimas, gaminių saugos bandymai, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimas, techninės srities mokymai personalui.
  • Atitikti tarptautinių standartų LST EN 17065, LST EN ISO/IEC 17025, LST EN ISO/IEC 17021-1, LST ISO/IEC 27006, LST ISO/TS 22003 reikalavimus ir siekti medicinos priemonių veiklos notifikavimo – tapti notifikuota, paskelbtąja įstaiga
  • Plėsti akreditavimo sritį ir paslaugų spektrą klientų poreikiams tenkinti.
  • Tobulinti SERTIKOS kokybės vadybos sistemą, kurios tikslas – užtikrinti atitikties vertinimo (bandymų ir sertifikavimo) paslaugų kontrolę bei nuolat gerinti jos rezultatyvumą.
  • Ruošti kompetentingą personalą, suvokiantį savo veiklos tinkamumą ir padedantį siekti vadybos sistemos tikslų. Kelti kvalifikaciją ir siekti aukštesnės kompetencijos lygio.
  • Pasirinkti tuos subrangovus, prekių ir paslaugų tiekėjus, kurie labiausiai atitinka SERTIKOS ir jos klientų reikalavimus ir lūkesčius.
2019-09-24                                                                                UAB ''Sertika" direktorė Ingrida Kusienė