Kas yra akreditacija

Akreditacija

Akreditacija yra nepriklausomas atitikties vertinimo įstaigų įvertinimas, atsižvelgiant į pripažintus standartus, siekiant užtikrinti jų nešališkumą ir kompetenciją. Taikydami nacionalinius ir tarptautinius standartus, vyriausybė, pirkėjai ir vartotojai gali pasitikėti pateiktais kalibravimo ir bandymų rezultatais, patikrinimo ataskaitomis ir sertifikatais.

AKREDITACIJOS ĮSTAIGOS

Daugelyje šalių įsteigtos akreditacijos įstaigos, kurių pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atitikties įvertinimo įstaigas prižiūrėtų autoritetinga įstaiga.
Akreditacijos įstaigos, kurias kolegos įvertino kaip kompetentingas, pasirašo susitarimus, kurie padidina produktų ir paslaugų priėmimą per nacionalines sienas ir taip sukuria tarptautinės prekybos palaikymo sistemą pašalinant technines kliūtis.
Lietuvoje yra įsteigta akreditacijos įstaiga: Nacionalinis Akreditacijos Biuras. Jis nuolat vykdo SERTIKA akredituotos veiklos priežiūrą.

Plačiau: Lietuvos Respublikos Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB)


AKREDITACIJOS ĮSTAIGŲ BENDRADARBIAVIMAS

Lietuvos Respublikos Nacionalinis akreditacijos biuras bendradarbiauja su:

PLAČIAU APIE ATITIKTIES ĮVERTINIMĄ:

http://www.iso.org/iso/home/about/conformity-assessment.htm

PLAČIAU APIE ATITIKTIES ĮVERTINIMO STANDARTUS:

http://www.iso.org/iso/home/about/conformity-assessment/conformity-assessment_resources.htm

SERTIKA MOKO LABORATORIJAS, SERTIFIKAVIMO, KONTROLĖS ĮSTAIGAS AKREDITACIJOS TEMA.

PLAČIAU ŽIŪRĖKITE ČIA: https://www.sertika.lt/akreditavimas-mokymai/

KLAUSIMŲ DĖL LABORATORIJŲ, SERTIFIKAVIMO, KONTROLĖS ĮSTAIGŲ AKREDITACIJOS TEMA MOKYMŲ IŠ JŪSŲ LAUKIA:

UAB "Sertika" Mokymų padalinio specialistas
+370 (608) 06613
ce@sertika.lt
Specialistas
Jūsų klausimų laukia
Mokymų padalinio specialistas