Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB)

Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB)

Nacionalinis akreditacijos biuras yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką akreditacijos srityje.

Biuro strateginis tikslas – užtikrinti, kad akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų – sertifikavimo ir kontrolės įstaigų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų – veikla būtų pripažįstama tarptautiniu lygiu.

Biuro misija – atlikti nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas Lietuvoje.

Biuras akredituoja bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijas, kontrolės įstaigas, asmenų, produktų, vadybos sistemų sertifikavimo įstaigas, EMAS vertintojus bei atlieka jų veiklos priežiūrą.

Biuras atlieka Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės institucijos funkcijas.

Biuro narystė:

Šaltinis: Nacionalinis akreditacijos biuras.