Europos akreditacijos organizacija

Europos akreditacijos organizacija (EA)

Europos akreditacijos organizacijos /(EA) rolė akreditacijos klausimu

Europos akreditacijos organizacijos daugiašalis susitarimas (EA MLA) yra pasirašytas EA narių susitarimas, kuriuo pasirašiusieji pripažįsta ir priima pasirašiusiųjų narių naudojamų akreditacijos sistemų lygiavertiškumą, taip pat atitikties įvertinimo įstaigų (CAB – Conformity Assessment Body) pateiktų atitikties įvertinimo rezultatų patikimumą (CAB), akredituoti pasirašiusiųjų narių.

EA MLA yra pagrindas įgyvendinti tikslą „Vieną kartą akredituotas, visur priimamas“.

Europos akreditacijos organizacijos daugiašalio susitarimo reikšmė

 • EA MLA pasirašiusiųjų narių akredituotų atitikties vertinimo įstaigų (CAB) pateiktų atitikties įvertinimo rezultatų priėmimas rinkoje yra nepaprastai svarbus Europos vidaus rinkai palengvinant tarpvalstybinę prekybą, taip pat pademonstruojant atitiktį Europos įstatymams dėl gaminių ir paslaugos, prisidedančios prie sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos.
 • EA MLA pasirašo visi EA nariai. EA asocijuotojo nario ir EA dvišalio susitarimo (BLA) tikslas yra tas pats, o dvišaliai EA MLA pasirašiusios šalys turi atitikti tuos pačius reikalavimus kaip EA tikrieji nariai.
 • Reglamentas (EB) Nr. 765/2008.
 • Nacionalinės valdžios institucijos pripažįsta tų nacionalinių akreditacijos įstaigų (NAB), kurioms sėkmingai atlikti EA tarpusavio vertinimai (EA MLA pasirašiusiųjų), teikiamų paslaugų lygiavertiškumą ir tokiu būdu priima tų įstaigų akreditacijos pažymėjimus ir akredituotų atitikties vertinimo įstaigų išduotus pažymėjimus.
 • Lietuvos Respublikos Nacionalinis Akreditacijos Biuras yra pasirašęs Europos akreditacijos organizacijos daugiašalį susitarimą. Lietuvos Respublikos Nacionalinis akreditacijos biuras  - Europos akreditacijos organizacijos tikrasis narys
 • Sertika yra kas metus prižiūrima Nacionalinio akreditacijos biuro bandymų ir sertifikavimo srityse.

Šaltinis EA

European-co-operation for Accreditation (Europos akreditacijos organizacija)

UAB "SERTIKA" VYKDO MOKYMUS LABORATORIJOMS, SERTIFIKAVIMO, KONTROLĖS ĮSTAIGOMS AKREDITACIJOS TEMA.

PLAČIAU ŽIŪRĖKITE ČIA: https://www.sertika.lt/akreditavimas-mokymai/

KREIPKITĖS JAU DABAR DĖL LABORATORIJŲ, SERTIFIKAVIMO, KONTROLĖS ĮSTAIGŲ AKREDITACIJOS TEMA MOKYMŲ:

UAB "Sertika" Mokymų padalinio specialistė
Vilma Bendžiuvienė
+370 (608) 06613
ce@sertika.lt


Kaip užtikrinti, kad Jūsų sertifikatas, pažyma ar bandymo protokolas būtų priimtini?
Europos akreditacijos organizacijos daugiašalio susitarimo (EA MLA) pasirašiusio asmens, šiuo atveju SERTIKĄ akreditavusio Nacionalinio akreditacijos biuro ženklas SERTIKA sertifikatuose ir ataskaitose, kuriuos išduoda akredituotos atitikties vertinimo įstaiga – SERTIKA, veikia kaip „prekybos pasas“.
Patvirtinimas, kurį suteikia ši akreditacija, pašalina tiekėjų poreikį būti atestuotiems kiekvienoje šalyje, kurioje jie parduoda savo gaminius ar paslaugas, todėl sukuria pagrindą prekėms ir paslaugoms kirsti sienas Europoje ir visame pasaulyje.
Nacionalinio akreditacijos biuro narystės Europos akreditacijos organizacijoje (EA) privalumai

Europos akreditacijos organizacijos daugiašalis susitarimas (EA MLA) yra pagrindas įgyvendinti tikslą „Vieną kartą akredituotas, visur priimamas“.

Lietuvos Respublikos Nacionalinis Akreditacijos Biuras yra pasirašęs Europos akreditacijos organizacijos daugiašalį susitarimą. Lietuvos Respublikos Nacionalinis akreditacijos biuras  - Europos akreditacijos organizacijos tikrasis narys

Sertika yra kas metus prižiūrima Nacionalinio akreditacijos biuro bandymų ir sertifikavimo srityse.

Privalumai pramonei ir verslo bendruomenei

 • Konkurencingumo didinimas: naudodamiesi EA MLA, įmonės gali diferencijuoti paslaugas teikdamos objektyvius įrodymus apie techninę kompetenciją, nešališkumą ir atitiktį tarptautiniams reikalavimams bei išvengti pakartotinių bandymų išlaidų;
 • Kontrolės mažinimas ir kokybės gerinimas: prekių ir paslaugų importas su EA MLA akredituota ataskaita ar sertifikatu gali būti ir mažiau rizikingas, ir pigesnis, nes verslui nereikia pateikti papildomų įrodymų;
 • Parama eksportui: kadangi EA MLA yra pripažinta tarptautiniu mastu, ji atveria naujas galimybes pasaulinėje rinkoje pašalindama prekybos kliūtis.

Privalumai vartotojams

 • Pasitikėjimo kūrimas: vartotojų pasitikėjimas rinka padidėja, kai jie žino, kad jų pasirinktus produktus ir paslaugas kontroliuoja nepriklausoma ir kompetentinga įstaiga, kurią pati reguliariai vertina nešališka įstaiga;
 • Veikimas visuomenės interesų labui: visoje tiekimo grandinėje vartotojų interesus gina EA MLA signatarai, veikiantys kaip „šaškių tikrintojai“.

Privalumai nacionalinėms vyriausybėms ir reguliavimo institucijoms

 • Remti Europos ir nacionalinių įstatymų įgyvendinimą patvirtinant, kad laikomasi standartų ir taikomų reikalavimų;
 • Prekybos ir ekonomikos augimo stiprinimas suteikiant vyriausybėms pasitikėjimą akreditacija ir kompetentingais prekių ir paslaugų tiekėjais.
 • Išlaidų ir išteklių ribojimas panaikinant keletą administracinių įsipareigojimų. EA MLA sumažina poreikį įdarbinti specializuotus vertinimo darbuotojus, norinčius vykdyti reguliavimo kontrolę, ir išvengiama audito dubliavimosi.
Specialistas
Aptarkime Jums rūpimus klausimus dėl akreditavimo mokymų
jau dabar